Menu

Privacy policy

11 t/m 14 juni 2019

De stichting FlowerTrials verzekert u dat gegevens eerlijk, transparant en met respect voor uw individuele rechten worden verzameld, opgeslagen en behandeld. Wij respecteren de privacy van persoonlijke gegevens van zowel deelnemers aan als bezoekers van de FlowerTrials. De stichting FlowerTrials committeert zich aan internationale standaarden voor de correcte wijze van het verzamelen, opslaan en behandelen van individuele persoonlijke gegevens.
 
FlowerTrials is een stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 34363883.
 
De stichting levert diensten aan veredelingsbedrijven die individuele evenementen (open dagen) willen houden tijdens een overeengekomen periode, ieder jaar is dat week 24,  onder de vlag van het FlowerTrials-concept, waarbij de geleverde diensten onder meer centrale registratie van bezoekers en gezamenlijke promotie omvatten. Alle afspraken tussen de stichting FlowerTrials en de deelnemers worden jaarlijks vastgelegd in het FlowerTrials-manifest.
 
De stichting FlowerTrials maakt onderscheid tussen twee soorten data. Ten eerste zijn dat de gegevens van de deelnemers aan de FlowerTrials, die hun deelname bevestigen door het manifest jaarlijks te accepteren en de jaarlijkse bijdrage te betalen. Ten tweede zijn dat de gegevens van de bezoekers van het FlowerTrials-evenement die zich geregistreerd hebben via het online registratiesysteem van de FlowerTrials.
 
Van deelnemers aan de FlowerTrials bewaren wij de volgende gegevens:
 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternamen van contactpersonen en genderaanduiding (mevr., dhr.)
 • Adres
 • Telefoon- en faxnummers
 • E-mailadres
 • KvK-nummer (om nota’s te kunnen sturen)
 • Btw-nummer (om nota’s te kunnen sturen)
 • Bankrekeningnummer (om betalingen te kunnen verwerken)
 
Deze gegevens zijn nodig om diensten te kunnen verlenen aan deelnemers zoals vastgelegd in het FlowerTrials-manifest. De gegevens worden bewaard zolang een bedrijf deelnemer is aan de FlowerTrials en daarna nog voor de minimumperiode die geldt voor financiële administratie volgens de Nederlandse wetgeving.
 
Van bezoekers van het FlowerTrials-evenement die zich geregistreerd hebben via het online registratiesysteem ‘Eventers’, dat door Inforaction BV aan de stichting FlowerTrials is geleverd, bewaren wij de volgende gegevens:
 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Zakelijk adres
 • E-mailadres
 • Sector
 • Functie
 • Telefoon- en faxnummer (geen verplicht invulveld)
 • Website-url (geen verplicht invulveld)
 
De gegevens worden gebruikt om bezoekers informatie te geven door middel van een nieuwsbriefmailing en de website www.flowertrials.com. Registratiegegevens worden gedeeld met bedrijven die aan de FlowerTrials meedoen waarvan iemand tijdens het registratieproces heeft aangegeven die te gaan bezoeken, en met bedrijven die iemand daadwerkelijk bezoekt tijdens de week van het FlowerTrials-evenement. NB: de gegevens die gedeeld zijn met een deelnemend bedrijf na registratie of een daadwerkelijk bezoek zijn onderhevig aan het privacybeleid van het betreffende bedrijf.
 
De individuele verantwoordelijken voor de verschillende evenementlocaties beslissen zelf of bezoekers die zich niet willen registreren al dan niet worden toegelaten.
 
Eenieder die zijn of haar data geheel of gedeeltelijk uit de FlowerTrials-database gewist wil hebben, kan daartoe per e-mail een verzoek indienen bij het secretariaat van de FlowerTrials: organization@flowertrials.com. Wij verplichten ons eraan om binnen één kalendermaand te reageren.