Menu

Where plants meet people

Where plants meet people

Where plants meet people

Jubileum-editie FlowerTrials® groot succes

10 t/m 13 juni 2025

De jubileum-editie van de FlowerTrials® was een groot succes. Het evenement, dat plaats vond van 10 tot en met 13 juni, trok meer bezoekers dan ooit. Vanuit alle hoeken van de wereld kwamen kwekers, handelaren en eindklanten af op de open dagen van de 42 deelnemende veredelaars. In vier dagen tijd ontdekten ze alle nieuwe ontwikkelingen in het pot- en perkplantensegment.

 

De 42 deelnemende bedrijven in Westland, Aalsmeer en Rheinland toonden hun bestaande en toekomstige aanbod aan een divers publiek uit meer dan 55 landen. Bezoekers uit de omringende Europese landen waren als vanouds het sterkst vertegenwoordigd, maar ook kreeg het evenement bezoekers uit verre streken als Azië, de V.S. en Australië. Ook de deelnemende bedrijven hebben veredelingsprogrammas over de hele wereld. Zowel deelnemers als bezoekers toonden zich na afloop uiterst tevreden over het verloop van het evenement.

 

Telers maakten dit jaar weer de grootste bezoekersgroep uit. Ze grepen het evenement aan om een indruk te krijgen van het nieuwe assortiment zodat ze onderbouwde keuzes kunnen maken. Handelaren deden bij de bron kennis op van trends en ontwikkelingen en lieten hun inbreng gelden bij het richting geven aan het toekomstige assortiment. Ze ontmoetten er tevens hun eindklanten, want ook vertegenwoordigers van supermarkten en tuincentra bezochten in groten getale de Flowers rials®. Zo vormden de FlowerTrials® de perfecte ontmoetingsplaats voor alle schakels in de keten, op een plezierige en efficiënte wijze, in een andere setting dan aan de bekende overlegtafel. De komende tijd zal al dat netwerken en brainstormen ongetwijfeld weer tot verrassende nieuwe ontwikkelingen, samenwerkingen en concepten leiden.

 

De FlowerTrials® wist tijdens deze speciale jubileum-editie meer dan 3000 euro te verzamelen voor een goed doel, namelijk The Hunger Project. The Hunger Project is een internationale non-profit organisatie die zich inzet voor het bestrijden van chronische honger in de wereld. Maar ook zamelden de deelnemende bedrijven individueel geld in voor het goed doel, middels acties op hun eigen locaties. De jubileum-editie mag dan voorbij zijn, de organisatie gaat meteen al van start met de voorbereidingen voor volgend jaar. De volgende FlowerTrials® zullen plaats vinden in week 24 2015.

 

 

 

Noot voor de redactie:

Voor een interview, vragen of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met het FlowerTrials secretariaat via organization@flowertrials.nl of +31 71 3649101.