Menu

Where plants meet people

Where plants meet people

Where plants meet people

FlowerTrials® houdt alle opties open voor week 24

10 t/m 13 juni 2025

Gezien enerzijds plantendisplays in open lucht of in goed geventileerde kassen kunnen worden opgezet, en anderzijds nationale vaccinatiecampagnes in uitvoering zijn, staat de FlowerTrials organisatie momenteel voorzichtig positief ten opzichte van een fysiek evenement in week 24. De groep van 60 bedrijven die de FlowerTrials® op 28 locaties houdt, hanteert 31 maart als de datum waarop definitief wordt besloten over de opzet van het evenement voor dit jaar. Openen de veredelaars hun deuren om hun planten te tonen en bezoekers te ontvangen, kiest de organisatie voor een digitaal formaat of is een hybride editie voor 2021 de aangewezen optie? Inmiddels hebben de meeste deelnemers hun deelname bevestigd en zijn begonnen met de teelt van hun planten. 
 

FlowerTrials 2021
 

Verschillende scenario's

Het bestuur en het secretariaat van FlowerTrials® bereiden zich momenteel voor op meerdere scenario's. Indien er een fysiek evenement kan plaatsvinden, moeten bezoekers zich vooraf registreren via de FlowerTrials®-website. Voor elk bezoek dient een tijdslot te worden gereserveerd. Elke deelnemer is verplicht voor de desbetreffende locatie een maximale bezoekerscapaciteit in acht te nemen. Hiervoor geldt de Nederlandse en Duitse regelgeving waarin het aantal vierkante meter per bezoeker is vastgesteld. Zonder registratie vooraf is geen bezoek mogelijk. Alle gebruikelijke maatregelen op het gebied van volksgezondheid en ten aanzien van social distancing zullen van toepassing zijn. Bij een FlowerTrials®-evenement dat digitaal plaatsvindt, worden online alternatieven aangeboden om de nieuwste veredelingsproducten aan de sector te presenteren. Momenteel bereidt de promotiecommissie verschillende voorstellen voor, die voorafgaand aan de deadline van 31 maart aan de deelnemers worden voorgelegd.
 

FlowerTrials®, Where Plants meet People

FlowerTrials®-voorzitter Gill Corless: “De FlowerTrials® vinden niet op een en dezelfde plek plaats; veredelaars tonen hun nieuwste innovaties op 28 verschillende locaties. De deelnemende bedrijven zullen alle opties zorgvuldig afwegen om bezoekers op hun locatie te kunnen verwelkomen, want planten en mensen, mensen en planten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedereen wil elkaar maar al te graag zien en het laatste nieuws van de veredelaars met eigen ogen bekijken. Toch gaat veiligheid boven alles. Mochten fysieke bezoeken worden beperkt of zelfs verboden, dan zetten wij ons als organisatie hoe dan ook in om de nieuwe introducties op het gebied van de veredeling in week 24 onder de vlag van de FlowerTrials® op de best mogelijke manier aan de sector te presenteren."

 

Opmerking voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
FlowerTrials Secretariaat
Ann Jennen
T: +31 71 364 91 01
Eorganization@flowertrials.nl
 

» Download afbeelding