Menu

Where plants meet people

Where plants meet people

Where plants meet people

FlowerTrials® annuleert editie 2021

10 t/m 13 juni 2025

FlowerTrials® annuleert editie 2021

Hoewel een paar weken geleden de algemene teneur nog voorzichtig optimistisch was, ziet FlowerTrials zich genoodzaakt om, in het licht van de aanhoudende en onstabiele situatie inzake COVID-19, het fysieke evenement voor 2021 te annuleren.

Gill Corless, Voorzitter FlowerTrials: “Gezien de huidige omstandigheden zijn wij van mening dat FlowerTrials niet de verantwoordelijkheid kan opnemen om gemeenschappelijke open dagen te organiseren of bezoekers aan te moedigen om verschillende locaties te bezoeken. We vrezen dat in de maand juni de vaccinatiecampagnes niet ver genoeg gevorderd zullen zijn om de veiligheid van bezoekers en personeel te verzekeren. Hoewel we niet kunnen voorspellen welke regels inzake lockdown van kracht zullen zijn in juni, is tien weken voor aanvang annulering helaas de enige realistische optie. In naam van ons allemaal hoop ik jullie volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen. FlowerTrials blijft de plek waar Planten en Mensen elkaar ontmoeten.”

FlowerTrials2021

 

Democratische beslissing

Na een digitale informatievergadering op 18 maart jl. en een ledenbevraging vorige week bleek dat meer dan drie vierde van alle FlowerTrials leden er de voorkeur aan geeft om de fysieke displays dit jaar af te zeggen.

Sally van der Horst, FlowerTrials Secretaris: “Uiteraard is de FlowerTrials organisatie bijzonder teleurgesteld om ook deze editie te moeten annuleren maar we zijn opgelucht dat de beslissing op democratische wijze en na uitgebreid overleg met alle betrokkenen genomen is. We zijn trots op onze gemeenschap van 60 leden en kijken ernaar uit deze uitstekende samenwerking in de toekomst verder te zetten.”
 

Digitale promotie

Gezien de meeste FlowerTrials exposanten hebben aangegeven interesse te hebben in een gezamenlijk digitaal promotie-initiatief, werken het Bestuur en Secretariaat nu verder aan een online alternatief om de nieuwste pot- en perkplanten in week 24 aan de sector voor te stellen. Verdere informatie hieromtrent volgt binnenkort. FlowerTrials blijft eveneens noviteiten van de leden voorstellen via de website, nieuwsbrieven, PR en social media.

 

Opmerking voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
FlowerTrials Secretariaat
Ann Jennen
T: +31 71 364 91 01
Eorganization@flowertrials.nl

 

» Download afbeeldingen