Menu

Where plants meet people

Where plants meet people

Where plants meet people

FlowerTrials® 2023 bevestigt haar internationale karakter

11 t/m 14 juni 2024

Als je een willekeurige exposant tijdens FlowerTrials 2023 vroeg wat het verschil was met vorig jaar, dan was het antwoord altijd: "nog meer internationale bezoekers". Het aantal aanwezigen uit de belangrijkste gebieden buiten Europa was dit jaar inderdaad hoger. Bezoekers kwamen uit maar liefst 87 verschillende landen. Het leggen en onderhouden van internationale contacten blijft een van de belangrijkste voordelen voor de veredelaars die deelnemen aan FlowerTrials. Waar klantenbezoeken eenvoudig lokaal afgelegd kunnen worden, is een belangrijk voordeel van FlowerTrials dat je een overzeese klant kunt ontvangen, met de mogelijkheid om nieuwe artikelen in het assortiment te laten zien en te bespreken. 


 

Vergelijkbare opkomst; meer bezoeken

Het totaal aantal FlowerTrials-bezoekers bedroeg dit jaar iets meer dan 5000, vrijwel hetzelfde als in 2022. Uit de cijfers blijkt dat het aantal internationale aanwezigen is gestegen, terwijl het aantal binnenlandse en Europese bezoekers licht is gedaald. 


Gill Corless, FlowerTrials-voorzitter: ''Vorig jaar was de eerste mogelijkheid om elkaar weer te ontmoeten na een Covid-pauze van 2 jaar. De meerderheid van de aanwezigen bestond toen uit Europeanen, omdat er nog onzekerheden waren in het intercontinentale reisverkeer. De balans tussen Europese en overzeese bezoekers is nu hersteld. Het is veelzeggend dat bijna alle 29 locaties een hogere opkomst kenden ten opzichte van vorig jaar. Bij een vergelijkbaar aantal bezoekers betekent dit dat het aantal bezoeken per persoon is toegenomen. De toename van internationale aanwezigen heeft hier zeker aan bijgedragen, maar ook de aantrekkelijke locaties en het stralende, zonnige vroege zomerweer hebben ongetwijfeld geholpen!"

 

 

Stemming in de markt 

De FlowerTrials-leden bevestigen dat het een moeilijk seizoen is geweest, mede door de hoge energieprijzen en het onzekere consumentenvertrouwen. Het voorjaar was in de belangrijkste Europese markten nat en koud, maar met de komst van de warme periode in mei schoot de verkoop omhoog. Dit positieve nieuws werkte duidelijk door op de deelnemers en bezoekers. De overheersende stemming was er een van hoop, vooruitblikkend op de uitdagingen en kansen van het volgende seizoen.

 

 

Nieuwe locaties

Alle nieuwe locaties zijn goed bezocht en de nieuwe leden hebben het unieke FlowerTrials-concept voor het eerst kunnen ervaren.


Stephen Page, eigenaar van Walter Blom Plants: "We hadden onze verwachtingen, maar we kunnen wel zeggen dat deze overtroffen zijn. We zijn erg tevreden over ons eerste jaar als onderdeel van de unieke FlowerTrials-ervaring."
 

Video's laten de FlowerTrials-sfeer zien

Ook dit jaar zijn de filmploegen van FlowerTrials weer op pad geweest om met exposanten en bezoekers te praten. Terwijl dagelijks korte videocompilaties werden gebruikt om de nieuwsgierigheid van potentiële bezoekers te prikkelen, volgen er later nog meer gedetailleerde films die een uitgebreide indruk geven van de presentaties in elke regio. Al deze video's zijn of komen beschikbaar op de FlowerTrials-website, die ook een essentieel informatiepunt blijft voor alle noviteiten van dit jaar. 

 

FlowerTrials 2024 – waar planten en professionals elkaar weer ontmoeten

De FlowerTrials-leden kijken er nu al naar uit om volgend jaar in week 24 hun deuren weer te openen voor een ontmoeting met geïnteresseerde sierteeltliefhebbers. Zet 11 tot en met 14 juni 2024 nu alvast in uw agenda!

 

Opmerking voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
FlowerTrials Secretariaat
T: +31 71 364 91 01
E: organization@flowertrials.nl
 

» Download afbeeldingen