Menu

Where plants meet people

Where plants meet people

Where plants meet people

FlowerTrials® 2020 geannuleerd

10 t/m 13 juni 2025

FlowerTrials® 2020 geannuleerd

De situatie met betrekking tot COVID-19 verandert elke dag, zelfs elk uur. De sector en de hele wereld worden telkens weer geconfronteerd met een nieuwe, veranderende realiteit die een continue aanpassing aan de meest recente ontwikkelingen vraagt. De afgelopen dagen heeft het FlowerTrials bestuur de situatie op de voet gevolgd. In het kader van de huidige situatie in Europa en de rest van de wereld en de risico’s op het gebied van gezondheid en handel heeft het FlowerTrials bestuur beslist om de vooraf aangekondigde deadline van 6 april niet te handhaven en het FlowerTrials event in week 24 onmiddellijk te annuleren.
 

FlowerTrials 2020 cancelled


Het bestuur is van mening dat het onder deze omstandigheden noch verantwoord, noch haalbaar of gepast is om door te gaan met de planning van een groot evenement in onze sector. Het aanmeldingssysteem wordt offline gehaald en alle bezoekers die zich reeds hadden aangemeld, zullen een annuleringsbericht ontvangen. Op de website wordt een officiële verklaring gepubliceerd die eveneens gedeeld wordt via de sociale mediakanalen.  
 
Een aantal deelnemers heeft de organisatie er reeds van op de hoogte gebracht dat zij geen evenement in week 24 houden. Anderen hebben aangegeven dat ze, indien de omstandigheden het toelaten, individuele displays plannen in week 24 of later. Deze beslissingen zijn de verantwoordelijkheid van de veredelaars zelf en zullen niet plaatsvinden onder het FlowerTrials label.
 
Norman Cools, PR & ICT Manager VWS FlowerBulbs en voorzitter van het FlowerTrials bestuur: “We betreuren deze beslissing ten zeerste maar gaan ervan uit dat iedereen dit begrijpt en achter deze keuze staat. In afwachting van betere tijden houden we het concept en imago van FlowerTrials intact met online informatie. We hopen dat u, uw families en collega’s gezond blijven en wensen u veel sterkte in deze bijzonder uitdagende tijden.”
 

Opmerking voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
FlowerTrials Secretariaat
Ann Jennen
T: +31 71 364 91 01
Eorganization@flowertrials.nl
 

» Download beeld