Menu

Where plants meet people

Where plants meet people

Where plants meet people

FlowerTrials® 2017: Vier op vijf veredelaars ontvangen meer bezoekersFlowerTrials® 2017

10 t/m 13 juni 2025

FlowerTrials® 2017: Vier op vijf veredelaars ontvangen meer bezoekers


Met 7.135 geregistreerde bezoekers uit 67 verschillende landen is 2017 een succesvol jaar voor de FlowerTrials. Het totaal aantal bezoekers in Nederland is aanzienlijk gegroeid. Het Westland ontving er 5.557 – 6% meer dan in 2016. Ook in de regio Aalsmeer namen net als in voorgaande jaren de aantallen toe, tot een totaal van 3.635 belangstellenden (een groei van 4,4%). Veel mensen bezoeken beide regio's, waardoor de toename voor Nederland in zijn geheel 3,5% is. Dit komt neer op een totaal aantal bezoekers van 6,395. De Duitse regio Rheinland Westfalen zag in 2016 heel veel extra mensen toestromen, maar kende dit jaar een lichte daling in de bezoekersaantallen. Dat komt waarschijnlijk door Sacramentsdag, een aan Pasen gerelateerde feestdag die in grote delen van Duitsland gevierd wordt en die dit jaar in week 24 viel. In totaal meldden vier van de vijf exposanten dat ze meer bezoekers hebben verwelkomd dan vorig jaar.

FlowerTrials 2017
 

Meer locaties per bezoeker

Mensen die naar de FlowerTrials gaan, halen graag het maximale uit hun bezoek. Het aantal bezochte locaties nam toe met 11%, waarbij een totaal van 35.725 individuele bezoeken werden geregistreerd. De gemiddelde bezoeker heeft dus vijf locaties bezocht. Aangezien op veel locaties verschillende veredelaars hun producten lieten zien, hebben de belangstellenden de facto veel meer dan vijf exposanten bezocht. De nieuwe routeplanner heeft bezoekers zeker geholpen om hun trip efficiënter te plannen.
Opvallend was de sterke toename van het aantal bezoekers uit Colombia, de belangrijkste sierteeltproducent van het Amerikaanse continent. Zo was er een aanzienlijke delegatie van de Colombiaanse telersassociatie aanwezig. Ook de belangstelling uit Azië blijft toenemen, wat bleek uit de groei van het aantal bezoekers uit Japan, Korea en China – een weerspiegeling van het belang van de handel met kwekers en retailers uit dit werelddeel. Daarnaast kwamen er meer mensen uit Israël, Iran en de Verenigde Staten naar de FlowerTrials.

Gill Corless, voorzitter van het FlowerTrials-bestuur: “Mooi om te zien dat onze nieuwe slogan ‘where plants meet people’ afgelopen week bevestigd werd. De feedback die ik van veel bezoekers heb gekregen, toont nogmaals het succes van de FlowerTrials-formule aan: 59 afzonderlijke veredelaars die het beste uit hun assortiment tonen aan kwekers, handelaren en kopers uit de hele wereld. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om alle exposanten te feliciteren met de hoge kwaliteit van hun displays. Dankzij hun inzet blijft de FlowerTrials het belangrijkste evenement rond pot- en perkplanten op de sierteeltkalender.”

FlowerTrials 2017


2018

De FlowerTrials-deelnemers openen volgend jaar wederom in week 24 hun deuren, nl. van 12 t/m 15 juni 2018.
 

Over de FlowerTrials

De FlowerTrials 2017 vonden plaats van 13 t/m 16 juni in het Westland en de regio Aalsmeer, en in de Duitse regio Rheinland Westfalen. Veredelaars tonen hierbij hun nieuwste innovaties op pot- en perkplantengebied aan de internationale sierteeltsector. Een registratiesysteem waarbij iedere bezoeker een persoonlijke badge krijgt die bij de ingang van elke locatie wordt gescand, helpt om inzicht te krijgen in de bezoekersprofielen.


Opmerking voor de redactie

Neem voor meer informatie contact op met:
Secretariaat FlowerTrials®
Ann Jennen
T: 071 364 91 01
E: organization@flowertrials.nl

 

» Download beeldmateriaal in hoge resolutie